Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

hulagula
Zaufanie to cząstka duszy, którą oddajesz komuś w nadziei, że nadal pozostanie Twoja.
— Nina Reichter
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
hulagula
Świecie mój , daj mi żyć. Z dala stój , nie patrz w moją stronę. Daj mi żyć i mnie odpuść sobie.
— AW
Reposted from99problems 99problems

March 09 2017

hulagula

March 08 2017

hulagula
5335 3d72 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapannakies pannakies

March 07 2017

hulagula
9797 9a75
Reposted fromloverdose loverdose viapannakies pannakies
hulagula
3039 6f9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
hulagula
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamywonderland mywonderland
hulagula
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
hulagula
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viaAmericanlover Americanlover
hulagula
Szukaj przyczyn swojego zachowania w swej obecnej sytuacji, lub w jej stosunku do sytuacji przeszłych, a nie upatruj jakiegoś defektu w sobie samym.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
hulagula
2613 75e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hulagula
3670 1abd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
hulagula
7699 895b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 03 2017

hulagula
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaAmericanlover Americanlover
hulagula
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viamyfuckingreality myfuckingreality
hulagula
4948 f3dd
hulagula
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
hulagula
przez żarty mówi się wiele prawdy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl