Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

hulagula
4118 5d8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hulagula
6722 a985 500

November 15 2017

hulagula
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Reposted fromblithely blithely viabezimienna23 bezimienna23
hulagula
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viabezimienna23 bezimienna23
hulagula

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
hulagula
6196 06ad
Reposted fromkreatura kreatura viaAmericanlover Americanlover
hulagula
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi viaAmericanlover Americanlover
hulagula
2214 b0e8 500
hulagula
hulagula
2874 6711 500
"I don't mind dying, I'll gladly do that, but not right now, I need to clean the house first."

Astrid Lindgren
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapannakies pannakies
hulagula
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viapannakies pannakies

November 14 2017

hulagula
Reposted fromfitvet fitvet viasweetnothingg sweetnothingg
hulagula
Reposted frombluuu bluuu viasweetnothingg sweetnothingg
hulagula
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viasweetnothingg sweetnothingg
hulagula
hulagula
3463 f32a 500
Reposted frompixielark pixielark viafelicka felicka
hulagula
0550 5330
Reposted fromverronique verronique viafelicka felicka

November 13 2017

hulagula
Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl