Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

hulagula
hulagula
6479 6109
“Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza”

- Arkadiusz Jakubik
hulagula
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viaAmericanlover Americanlover
hulagula
3783 4989 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
hulagula
hulagula
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viacoeurina coeurina
hulagula
Reposted fromshakeme shakeme viacoeurina coeurina
hulagula
hulagula

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viapannakies pannakies
hulagula
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viapannakies pannakies
hulagula
0036 ea22 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viacoeurina coeurina

August 17 2018

hulagula
6154 64a1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hulagula
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaahora ahora
hulagula
6204 f5b3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hulagula
5346 a7ef 500
Reposted frompulperybka pulperybka viafelicka felicka
hulagula
6228 7c9c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hulagula
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaahora ahora
hulagula
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaahora ahora
hulagula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl