Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

hulagula
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viasweetnothingg sweetnothingg
hulagula
Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
hulagula
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasweetnothingg sweetnothingg
hulagula
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viapannakies pannakies

July 04 2017

hulagula
hulagula
9468 a0a1
Reposted fromSzczurek Szczurek viapannakies pannakies
hulagula
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
hulagula
1545 b6ad
Reposted fromowca owca viapannakies pannakies
hulagula
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viapannakies pannakies
hulagula
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viaucieknijmi ucieknijmi
hulagula
2975 8e9d 500

indiegen:

Reposted fromsunlight sunlight viaucieknijmi ucieknijmi
hulagula
3515 5d99 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
3775 49be 500
hulagula
7228 89cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hulagula
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viapannakies pannakies
4814 1fae 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapannakies pannakies
9991 26c1
Reposted fromAmericanlover Americanlover
hulagula
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
hulagula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl