Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

hulagula
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafelicka felicka

October 20 2018

hulagula
hulagula
hulagula
7434 49e5 500
hulagula
0697 5c30
hulagula
3629 de65
hulagula
3618 bbb0
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-autumn love-autumn
hulagula
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hulagula
hulagula
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viaautumn-feeling autumn-feeling

October 12 2018

hulagula

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viafreeway freeway
hulagula
8765 d2ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafreeway freeway
hulagula
5224 1718
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
hulagula
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
hulagula
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viatake-care take-care

October 09 2018

hulagula
hulagula
7823 7e4f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafelicka felicka
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viafreeway freeway

October 07 2018

hulagula
6032 34b8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl