Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

hulagula
Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
hulagula
I nie martw się na zapas, jakoś to będzie.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo

December 12 2019

hulagula
hulagula
8473 acf0 500
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
hulagula
7544 83f3
Reposted fromikhakima ikhakima vianiskowo niskowo
hulagula
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo

November 27 2019

hulagula
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
hulagula
9445 d09d
Reposted fromlaters laters viasomersby somersby

November 07 2019

hulagula
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viadoubleespresso doubleespresso
hulagula
Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.
— już nigdy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo

September 29 2019

hulagula
5297 a69e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo

September 17 2019

hulagula
Reposted fromshakeme shakeme

September 16 2019

hulagula
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianiskowo niskowo
hulagula
2968 f132 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianiskowo niskowo

September 07 2019

hulagula
hulagula
hulagula
8005 4daf 500
Reposted fromnazarena nazarena viaucieknijmi ucieknijmi
hulagula
Jeśli naprawdę tęskni, zainicjuje kontakt.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaucieknijmi ucieknijmi

September 04 2019

hulagula
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
hulagula
3685 84fb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudelubie rudelubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl